dimanche 20 octobre 2013

Bauhaus

credit : Anuschka Blommers & Niels Schumm


Reconstructing Designs

GQ Australia September/October 2013

photography : Anuschka Blommers & Niels Schumm
styling : Wayne Gross
grooming : Marco Hülsebus

model : Tim Schuhmacher (Nest Model Management, Berlin)


Bauhaus, Dessau, BRD